Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 12.04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
występowanie w znacznej skali patologii w zakresie uczestnictwa członków kierownictw przedsiębiorstw w zakładowej działalności racjonalizatorskiej NIK określa jako korupcjogenny i wymagający zmian. Nagrody wypłacano osobom, które - w ocenie NIK - faktycznie nie uczestniczyły w działalności racjonalizatorskiej (np. sekretarki dyrektorów czy kasjerka). Wśród osób nagradzanych były również takie, dla których sprawy działalności racjonalizatorskiej stanowiły zakres obowiązków służbowych. Istotną grupę nagradzanych stanowili również pracownicy na stanowiskach kierowniczych".
NIK stwierdziła, że trzy czwarte wypłacanych za wynalazczość kwot zarobiła kadra kierownicza. Największe indywidualne roczne dochody - NIK zawsze jest oszczędna w wymienianiu nazwisk - przekraczały (w 1998 r.) 1,3 mln zł.

Opatentowany wynalazek - żeby zaczął przynosić dochody
występowanie w znacznej skali patologii w zakresie uczestnictwa członków kierownictw przedsiębiorstw w zakładowej działalności racjonalizatorskiej NIK określa jako &lt;orig&gt;korupcjogenny&lt;/&gt; i wymagający zmian. &lt;gap&gt; Nagrody wypłacano osobom, które - w ocenie NIK - faktycznie nie uczestniczyły w działalności racjonalizatorskiej (np. sekretarki dyrektorów czy kasjerka). Wśród osób nagradzanych były również takie, dla których sprawy działalności racjonalizatorskiej stanowiły zakres obowiązków służbowych. Istotną grupę nagradzanych stanowili również pracownicy na stanowiskach kierowniczych".<br>NIK stwierdziła, że trzy czwarte wypłacanych za wynalazczość kwot zarobiła kadra kierownicza. Największe indywidualne roczne dochody - NIK zawsze jest oszczędna w wymienianiu nazwisk - przekraczały (w 1998 r.) 1,3 mln zł.<br><br>Opatentowany wynalazek - żeby zaczął przynosić dochody
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego