Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Mówią wieki
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
na czele kolegiów o ściśle określonym zakresie kompetencji. Wraz z nimi w skład kolegiów wchodzili asesorzy (niektórzy z nich byli jednocześnie członkami rady państwa). Zapadające na kolegiach decyzje przedstawiano na posiedzeniach rady. Pozycja tej ostatniej nie została dokładnie sprecyzowana, toteż można odnieść wrażenie, że trzymając się tradycyjnych formułek ustawodawca chciał raczej stworzyć możliwość przejęcia całości władzy przez ministrów. Podobnie niejasne było stanowisko stanów. W paragrafie 45 stwierdzono, że winny one się zbierać z okazji koronacji i tym podobnych uroczystości. Na co dzień wystarczyć mieli ministrowie, powaga rady, ewentualnie zjazd najważniejszych urzędników lub okrojone stany, ograniczone liczebnie i bez reprezentacji chłopów. Tendencja
na czele kolegiów o ściśle określonym zakresie kompetencji. Wraz z nimi w skład kolegiów wchodzili asesorzy (niektórzy z nich byli jednocześnie członkami rady państwa). Zapadające na kolegiach decyzje przedstawiano na posiedzeniach rady. Pozycja tej ostatniej nie została dokładnie sprecyzowana, toteż można odnieść wrażenie, że trzymając się tradycyjnych formułek ustawodawca chciał raczej stworzyć możliwość przejęcia całości władzy przez ministrów. Podobnie niejasne było stanowisko stanów. W paragrafie 45 stwierdzono, że winny one się zbierać z okazji koronacji i tym podobnych uroczystości. Na co dzień wystarczyć mieli ministrowie, powaga rady, ewentualnie zjazd najważniejszych urzędników lub okrojone stany, ograniczone liczebnie i bez reprezentacji chłopów. Tendencja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego