Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
W promieniowaniu hamowania z synchrotronów występują duże natężenia sięgające ((...)) dla energii 1,5 GeV i ok. 1021 fotonów dla energii ok. 2 GeV. Jak widać, synchrotrony elektronowe są ważnym źródłem miękkiego promieniowania X.

6.1.7. Źródła neutronów

Jako źródła neutronów można wymienić reakcje jądrowe oparte na naturalnych i sztucznych radionuklidach oraz reakcje jądrowe przeprowadzane za pomocą akceleratorów.
Do pierwszych należą substancje promieniotwórcze - emitery i , które w mieszaninie z pierwiastkami lekkimi stanowią źródła neutronów, np. naturalne emitery w mieszaninie z berylem albo sztuczne emitery otoczone ekranem z berylu lub `2 wspomniane w opisie reakcji fotojądrowych. Wydajności neutronów w różnych prostych źródłach
W promieniowaniu hamowania z synchrotronów występują duże natężenia sięgające ((...)) dla energii 1,5 GeV i ok. 1021 fotonów dla energii ok. 2 GeV. Jak widać, synchrotrony elektronowe są ważnym źródłem miękkiego promieniowania X.<br><br>&lt;tit&gt;6.1.7. Źródła neutronów&lt;/&gt;<br><br> Jako źródła neutronów można wymienić reakcje jądrowe oparte na naturalnych i sztucznych radionuklidach oraz reakcje jądrowe przeprowadzane za pomocą akceleratorów.<br> Do pierwszych należą substancje promieniotwórcze - emitery i , które w mieszaninie z pierwiastkami lekkimi stanowią źródła neutronów, np. naturalne emitery w mieszaninie z berylem albo sztuczne emitery otoczone ekranem z berylu lub `2 wspomniane w opisie reakcji fotojądrowych. Wydajności neutronów w różnych prostych źródłach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego