Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
są analizatory wielokanałowe identyfikujące rodzaj promieniowania i precyzyjnie określające energię cząstek i kwantów . Pozwala to na jakościowe i ilościowe oznaczanie nuklidów promieniotwórczych.

5.2.7. Statystyka pomiarów

Każda liczona szybkość rozpadów czy pojawiania się produktów reakcji jądrowych jest obarczona błędem statystycznym, tym mniejszym, im większa jest liczba policzonych impulsów.
Dla radionuklidów wystarczająco długożyciowych, dla których okres półtrwania 12 jest większy od czasu pomiarów, średnia wartość szybkości liczenia dana jest wyrażeniem: ((...)) Odchylenie standardowe wynosi: ((...)) Jeżeli n jest dostatecznie duże 1 , obliczamy 2 jako tzw. wariancję: ((...)) Dla n ((...)) stosuje się rozkład Poissona prawdopodobieństwa wystąpienia wartości: ((...)) Dla dużych wartości x (x 1) niesymetryczny rozkład
są analizatory wielokanałowe identyfikujące rodzaj promieniowania i precyzyjnie określające energię cząstek i kwantów . Pozwala to na jakościowe i ilościowe oznaczanie nuklidów promieniotwórczych.<br><br>&lt;tit&gt;5.2.7. Statystyka pomiarów&lt;/&gt;<br><br> Każda liczona szybkość rozpadów czy pojawiania się produktów reakcji jądrowych jest obarczona błędem statystycznym, tym mniejszym, im większa jest liczba policzonych impulsów.<br> Dla radionuklidów wystarczająco długożyciowych, dla których okres półtrwania 12 jest większy od czasu pomiarów, średnia wartość szybkości liczenia dana jest wyrażeniem: ((...)) Odchylenie standardowe wynosi: ((...)) Jeżeli n jest dostatecznie duże 1 , obliczamy 2 jako tzw. wariancję: ((...)) Dla n ((...)) stosuje się rozkład Poissona prawdopodobieństwa wystąpienia wartości: ((...)) Dla dużych wartości x (x 1) niesymetryczny rozkład
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego