Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
Patkaniowska

Najważniejsze teksty i dyskusje w czasopismach literackich i społeczno-kulturalnych drugiego obiegu (1976-1990)

"Drugi obieg" czasopiśmienniczy to tysiące tytułów periodyków o charakterze politycznym i społeczno-politycznym, także liczne biuletyny związkowe, pisma lokalne, społeczno-kulturalne, literackie, środowiskowe, np. studenckie, uczniowskie, wreszcie - pisma związane z poszczególnymi stowarzyszeniami, grupami społecznymi, pisma religijne, historyczne, satyryczne, przeglądy prasy podziemnej itd. Nazywano je prasą opozycyjną, konspiracyjną, nielegalną, podziemną, bezdebitową, niezależną, "poza cenzurą", potocznie "bibułą", lecz najczęściej prasą "drugiego obiegu".Generalnie jednak - mimo postulatów jedności polskiej kultury - charakterystyczne dla niezależnej kultury było utrwalanie podziałów na kulturę różnych obiegów. Stosunek do obiegu oficjalnego, reprezentującego tzw. "politykę kulturalną
Patkaniowska<br><br>&lt;tit&gt;Najważniejsze teksty i dyskusje w czasopismach literackich i społeczno-kulturalnych drugiego obiegu (1976-1990)&lt;/&gt;<br><br> "Drugi obieg" czasopiśmienniczy to tysiące tytułów periodyków o charakterze politycznym i społeczno-politycznym, także liczne biuletyny związkowe, pisma lokalne, społeczno-kulturalne, literackie, środowiskowe, np. studenckie, uczniowskie, wreszcie - pisma związane z poszczególnymi stowarzyszeniami, grupami społecznymi, pisma religijne, historyczne, satyryczne, przeglądy prasy podziemnej itd. Nazywano je prasą opozycyjną, konspiracyjną, nielegalną, podziemną, bezdebitową, niezależną, "poza cenzurą", potocznie "bibułą", lecz najczęściej prasą "drugiego obiegu".<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br>Generalnie jednak - mimo postulatów jedności polskiej kultury - charakterystyczne dla niezależnej kultury było utrwalanie podziałów na kulturę różnych obiegów. Stosunek do obiegu oficjalnego, reprezentującego tzw. "politykę kulturalną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego