Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fronda
Nr: 8
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
Dzielenie się wątpliwościami z czytelnikami stało się elementem kodeksu intelektualisty. Chcesz osiągnąć powodzenie, pokaż, że wątpisz. No cóż, nic na to nie poradzę, ale według tego kryterium Newman nie zalicza się do myślicieli wybitnych. Jedno można jednak z góry powiedzieć. Nie zrozumiemy Newmana ani, moim zdaniem, żadnego innego wielkiego myśliciela religijnego, jeśli nie rozpoznamy znaczenia konsekwencji. Dla wielu ludzi współczesnych konsekwencja jest cnotą cokolwiek wątpliwą. Są nawet tacy, którzy wszelkie sukcesy i postęp ludzkości przypisują niekonsekwencji. Mówią, że skutki czynów nie zależą od intencji sprawców, że dzieje przebiegają niezależnie, a niekiedy wbrew woli uczestniczących w nich jednostek. Ich zdaniem nie należy
Dzielenie się wątpliwościami z czytelnikami stało się elementem kodeksu intelektualisty. Chcesz osiągnąć powodzenie, pokaż, że wątpisz. No cóż, nic na to nie poradzę, ale według tego kryterium Newman nie zalicza się do myślicieli wybitnych. Jedno można jednak z góry powiedzieć. Nie zrozumiemy Newmana ani, moim zdaniem, żadnego innego wielkiego myśliciela religijnego, jeśli nie rozpoznamy znaczenia konsekwencji. Dla wielu ludzi współczesnych konsekwencja jest cnotą cokolwiek wątpliwą. Są nawet tacy, którzy wszelkie sukcesy i postęp ludzkości przypisują niekonsekwencji. Mówią, że skutki czynów nie zależą od intencji sprawców, że dzieje przebiegają niezależnie, a niekiedy wbrew woli uczestniczących w nich jednostek. Ich zdaniem nie należy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego