Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Niedziela
Nr: 8
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok: 1998
tych właśnie więzi.

Dlaczego tak głosowano?

Aby dać przybliżoną odpowiedź na to pytanie, trzeba przede wszystkim odróżnić głosowanie nad sprawą wychowania seksualnego od głosowania nad sprawą emerytur dla mundurowych. W pierwszym wypadku chodziło o sprawę posiadającą wyrazisty charakter etyczny. Nikt, kto kieruje się zdrowym rozsądkiem, a już na pewno racjami religijnymi, nie może mieć wątpliwości, że ustawa zawiera elementy wyraźnie negatywne. Wprowadzenie w szkole edukacji w tej arcydelikatnej materii, na gruncie sztywnego programu szkolnego, kryje taką dozę wychowawczych zagrożeń, że stanowi ogromne ryzyko w zakresie wychowania młodzieży, jeżeli stanie się jednym z przedmiotów nauczania szkolnego. W szczególny sposób dotyczy to młodszych
tych właśnie więzi.<br><br>&lt;tit&gt; Dlaczego tak głosowano?&lt;/&gt;<br><br>Aby dać przybliżoną odpowiedź na to pytanie, trzeba przede wszystkim odróżnić głosowanie nad sprawą wychowania seksualnego od głosowania nad sprawą emerytur dla mundurowych. W pierwszym wypadku chodziło o sprawę posiadającą wyrazisty charakter etyczny. Nikt, kto kieruje się zdrowym rozsądkiem, a już na pewno racjami religijnymi, nie może mieć wątpliwości, że ustawa zawiera elementy wyraźnie negatywne. Wprowadzenie w szkole edukacji w tej arcydelikatnej materii, na gruncie sztywnego programu szkolnego, kryje taką dozę wychowawczych zagrożeń, że stanowi ogromne ryzyko w zakresie wychowania młodzieży, jeżeli stanie się jednym z przedmiotów nauczania szkolnego. W szczególny sposób dotyczy to młodszych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego