Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
niż przejście podstawowe związane z innym drganiem, w którym moment dipolowy zmienia się tylko nieznacznie. W szczególnych przypadkach nadton lub przejście kombinacyjne są wyjątkowo silne w wyniku rezonansu Fermiego z przejściem podstawowym innego drgania (patrz rozdz. 4). Mamy wówczas do czynienia z wymieszaniem funkcji falowych wzbudzonych poziomów oscylacyjnych pozostających w rezonansie i w rzeczywistości oba obserwowane przejścia mają częściowo charakter przejścia podstawowego.
Podobnie jak w przypadku cząsteczek dwuatomowych, powyższe reguły wyboru są uzupełnione żądaniem, aby jądrowy moment dipolowy zmieniał się w trakcie danego drgania normalnego - tylko wtedy zaobserwujemy odpowiadające mu przejścia oscylacyjne. Łatwo to stwierdzić w przypadku małych cząsteczek o wysokiej
niż przejście podstawowe związane z innym drganiem, w którym moment dipolowy zmienia się tylko nieznacznie. W szczególnych przypadkach nadton lub przejście kombinacyjne są wyjątkowo silne w wyniku rezonansu Fermiego z przejściem podstawowym innego drgania (patrz rozdz. 4). Mamy wówczas do czynienia z wymieszaniem funkcji falowych wzbudzonych poziomów oscylacyjnych pozostających w rezonansie i w rzeczywistości oba obserwowane przejścia mają częściowo charakter przejścia podstawowego.<br>Podobnie jak w przypadku cząsteczek dwuatomowych, powyższe reguły wyboru są uzupełnione żądaniem, aby jądrowy moment dipolowy zmieniał się w trakcie danego drgania normalnego - tylko wtedy zaobserwujemy odpowiadające mu przejścia oscylacyjne. Łatwo to stwierdzić w przypadku małych cząsteczek o wysokiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego