Typ tekstu: Książka
Autor: Strzałkowski Adam
Tytuł: O siłach rządzących światem
Rok: 1996
w tak krótkim czasie, że nie można ich zaobserwować jako cząstek swobodnych, a o ich obecności możemy tylko wnosić ze wzrostu przekroju czynnego przy pewnych energiach. Zależność przekroju czynnego od energii przybiera formę krzywej rezonansowej (rys. 4.19) i dlatego te krótko żyjące cząstki otrzymały nazwę cząstek rezonansowych lub krótko rezonansów. Wszystkie one charakteryzują się tym, że spin ich jest połówkowy, 1/2, podobnie jak dla nukleonów, lub wyższy, 3/2, 5/2 ... . Traktujemy je jako członków jednej rodziny cząstek i nazywamy barionami. Aby scharakteryzować cząstki należące do tej rodziny, wprowadzono nową liczbę kwantową zwaną liczbą barionową. Przyjmuje ona wartości dla
w tak krótkim czasie, że nie można ich zaobserwować jako cząstek swobodnych, a o ich obecności możemy tylko wnosić ze wzrostu przekroju czynnego przy pewnych energiach. Zależność przekroju czynnego od energii przybiera formę krzywej rezonansowej (rys. 4.19) i dlatego te krótko żyjące cząstki otrzymały nazwę cząstek rezonansowych lub krótko rezonansów. Wszystkie one charakteryzują się tym, że spin ich jest połówkowy, 1/2, podobnie jak dla nukleonów, lub wyższy, 3/2, 5/2 ... . Traktujemy je jako członków jednej rodziny cząstek i nazywamy barionami. Aby scharakteryzować cząstki należące do tej rodziny, wprowadzono nową liczbę kwantową zwaną liczbą barionową. Przyjmuje ona wartości dla
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego