Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
neutronów o energiach do kilku MeV, zmierzone na wiązce o małym rozrzucie energetycznym oraz aparaturą z bardzo dobrą zdolnością rozdzielczą, posiadają charakterystyczną strukturę zależną od jądra i energii rozpraszanej cząstki. Wykres przekroju czynnego jako funkcja energii dla określonego jądra składa się na ogół z bardzo dużej ilości wąskich i ostrych rezonansów o szerokości rzędu ułamków elektronowolta. Rezonanse te znane były już z prac Fermiego i innych autorów, którzy badali absorpcję neutronów.
Natomiast w doświadczeniach z wiązkami neutronów o dużym rozrzucie energetycznym, rzędu kilku, a nawet kilkudziesięciu keV i z aparaturą o gorszej zdolności rozdzielczej, obserwuje się szerokie rezonanse. Typowa szerokość takich
neutronów o energiach do kilku MeV, zmierzone na wiązce o małym rozrzucie energetycznym oraz aparaturą z bardzo dobrą zdolnością rozdzielczą, posiadają charakterystyczną strukturę zależną od jądra i energii rozpraszanej cząstki. Wykres przekroju czynnego jako funkcja energii dla określonego jądra składa się na ogół z bardzo dużej ilości wąskich i ostrych rezonansów o szerokości rzędu ułamków elektronowolta. Rezonanse te znane były już z prac Fermiego i innych autorów, którzy badali absorpcję neutronów.<br>Natomiast w doświadczeniach z wiązkami neutronów o dużym rozrzucie energetycznym, rzędu kilku, a nawet kilkudziesięciu keV i z aparaturą o gorszej zdolności rozdzielczej, obserwuje się szerokie rezonanse. Typowa szerokość takich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego