Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
nienormalne lub niebezpieczne.
5. Poprzez zdarzenie związane z ruchem pojazdu mechanicznego rozumie się także wypadki zaistniałe podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadowywaniu lub wyładowywaniu, postoju i naprawie na trasie jazdy oraz wypadki powstałe na skutek upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu.
6. Poprzez limit określony w DM rozumie się równowartość w złotych polskich liczoną wg średniego kursu walut NBP z daty świadczenia usługi.

UMOWA UBEZPIECZENIA
§ 6.1. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.
2. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia, jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ubezpieczający będący
nienormalne lub niebezpieczne.<br>5. Poprzez zdarzenie związane z ruchem pojazdu mechanicznego rozumie się także wypadki zaistniałe podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadowywaniu lub wyładowywaniu, postoju i naprawie na trasie jazdy oraz wypadki powstałe na skutek upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu.<br>6. Poprzez limit określony w DM rozumie się równowartość w złotych polskich liczoną wg średniego kursu walut NBP z daty świadczenia usługi.<br><br>UMOWA UBEZPIECZENIA<br>§ 6.1. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia.<br>2. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia, jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ubezpieczający będący
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego