Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
Metoda zarządzania przez wyjątki. Idea tej metody sprowadza się do podziału wszystkich problemów decyzyjnych na te, które wymagają zaangażowania kierownika oraz takie, które będą rozwiązywane przez podległych mu pracowników. Z założenia minimalizuje się zakres decyzji kierownika, pozostawiając w jego kompetencjach tylko decyzje o najwyższej randze, odbiegające od zidentyfikowanych standardów (norm, rutyn, procedur decyzyjnych) lub wymagające potraktowania jednostkowego. Tak dokonana hierarchizacja problemów odciąża kierowników i zapewnia wyższą skuteczność ich pracy. Metoda ta wprowadza elementy samoczynnego przebiegu procesów do momentów pojawienia się sytuacji "wyjątkowych" podlegających interwencji kierownika. Jej stosowanie wymaga systematycznej kontroli i klasyfikacji zdarzeń na standardowe i wyjątkowe.
- Metoda zarządzania przez koszty
Metoda zarządzania przez wyjątki. Idea tej metody sprowadza się do podziału wszystkich problemów decyzyjnych na te, które wymagają zaangażowania kierownika oraz takie, które będą rozwiązywane przez podległych mu pracowników. Z założenia minimalizuje się zakres decyzji kierownika, pozostawiając w jego kompetencjach tylko decyzje o najwyższej randze, odbiegające od zidentyfikowanych standardów (norm, rutyn, procedur decyzyjnych) lub wymagające potraktowania jednostkowego. Tak dokonana hierarchizacja problemów odciąża kierowników i zapewnia wyższą skuteczność ich pracy. Metoda ta wprowadza elementy samoczynnego przebiegu procesów do momentów pojawienia się sytuacji "wyjątkowych" podlegających interwencji kierownika. Jej stosowanie wymaga systematycznej kontroli i klasyfikacji zdarzeń na standardowe i wyjątkowe.<br>- Metoda zarządzania przez koszty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego