Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
A, ; wobec tego różnica wysokości δHwynosi .

A zatem jak widać z rys. 2.37 otrzymana różnica wysokości nie będzie obciążona błędem także wówczas, gdy oś libelli jest nierównoległa do osi celowej. Następnie przenosimy niwelator w pobliże jednej z łat na odległość około 6 m (stanowisko II) niwelacja prawie w przód (rys. 2.38). Gdyby oś celowa była w poziomie, to

Ponieważ oś celowa nie jest w poziomie, otrzymujemy

Jeżeli , to należy uznać, że warunek równoległości osi celowej do osi libelli jest spełniony. Jeżeli , stwierdzamy, że warunek równoległości osi celowej do osi libelli nie jest spełniony i wówczas przystępujemy do rektyfikacji niwelatora
A&lt;/HI&gt;, &lt;gap&gt;; wobec tego różnica wysokości &lt;hi&gt;&delta;H&lt;/HI&gt;wynosi &lt;gap&gt;.<br>&lt;gap&gt;<br>A zatem jak widać z rys. 2.37 otrzymana różnica wysokości &lt;gap&gt; nie będzie obciążona błędem także wówczas, gdy oś libelli jest nierównoległa do osi celowej. Następnie przenosimy niwelator w pobliże jednej z łat na odległość około 6 m (stanowisko II) niwelacja prawie w przód (rys. 2.38). Gdyby oś celowa była w poziomie, to<br>&lt;gap&gt;<br>Ponieważ oś celowa nie jest w poziomie, otrzymujemy<br>&lt;gap&gt;<br>Jeżeli &lt;gap&gt;, to należy uznać, że warunek równoległości osi celowej do osi libelli jest spełniony. Jeżeli &lt;gap&gt;, stwierdzamy, że warunek równoległości osi celowej do osi libelli nie jest spełniony i wówczas przystępujemy do rektyfikacji niwelatora
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego