Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
B (rys. 6.27). Siła odspajania osiąga wówczas wartość maksymalną Rmax.
Warunkiem rozwinięcia maksymalnej siły odspajania jest odpowiednie związanie podwozia z podłożem. Jego miarą jest kąt , którego tangens odpowiada współczynnikowi sprzężenia gąsienicy i może być traktowany jako zastępczy współczynnik tarcia. Kąt wyznacza przebieg hodografu sił granicznych dla ograniczenia poślizgiem HFP (rys.6.27).
6.7.2.Ograniczenia dyspozycyjnych sił odspajania wynikające ze współpracy łyżki z urobiskiem
W opisanej konfiguracji członów osprzętu, kierunek największej dyspozycyjnej siły odspajania jest prawie prostopadły do kierunku prędkości ostrza. Wynika z tego, że muszą zaistnieć szczególne warunki, aby taka siła mogła się pojawić.
W przypadku urabiania gruntów
B (rys. 6.27). Siła odspajania osiąga wówczas wartość maksymalną Rmax.<br>Warunkiem rozwinięcia maksymalnej siły odspajania jest odpowiednie związanie podwozia z podłożem. Jego miarą jest kąt , którego tangens odpowiada współczynnikowi sprzężenia gąsienicy i może być traktowany jako zastępczy współczynnik tarcia. Kąt wyznacza przebieg hodografu sił granicznych dla ograniczenia poślizgiem HFP (rys.6.27).<br>&lt;tit1&gt;6.7.2.Ograniczenia dyspozycyjnych sił odspajania wynikające ze współpracy łyżki z urobiskiem&lt;/&gt;<br>W opisanej konfiguracji członów osprzętu, kierunek największej dyspozycyjnej siły odspajania jest prawie prostopadły do kierunku prędkości ostrza. Wynika z tego, że muszą zaistnieć szczególne warunki, aby taka siła mogła się pojawić.<br>W przypadku urabiania gruntów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego