Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
urobiska odziaływująca na łyżkę jest określona przez zależność

w której RT składowa styczna siły odspajania określona przez (6.41), a

Na tej podstawie można napisać

Z powyższej zależności wynika, że gdy

to wartość siły odspajania R będzie dążyć do nieskończoności.
Ustawienie powierzchni urobiska zapewniające spełnienie (6.55) jest przedstawione na rys. 6.29.
Z rysunku tego wynika, że przy opisanym ustawieniu łyżki względem urobiska następuje odsuwanie ostrza łyżki od calizny. Gdy

wtedy odsuwanie ostrza nie wystąpi. Warunek ten oznacza, iż powierzchnia urobiska, z którą się styka ostrze łyżki powinna być prostopadła do prostej przechodzącej przez oś obrotu wysięgnika i ostrze łyżki
urobiska odziaływująca na łyżkę jest określona przez zależność<br>&lt;gap&gt;<br>w której RT składowa styczna siły odspajania określona przez (6.41), a<br>&lt;gap&gt;<br>Na tej podstawie można napisać<br>&lt;gap&gt;<br>Z powyższej zależności wynika, że gdy<br>&lt;gap&gt;<br>to wartość siły odspajania R będzie dążyć do nieskończoności.<br>Ustawienie powierzchni urobiska zapewniające spełnienie (6.55) jest przedstawione na rys. 6.29.<br>Z rysunku tego wynika, że przy opisanym ustawieniu łyżki względem urobiska następuje odsuwanie ostrza łyżki od calizny. Gdy<br>&lt;gap&gt;<br>wtedy odsuwanie ostrza nie wystąpi. Warunek ten oznacza, iż powierzchnia urobiska, z którą się styka ostrze łyżki powinna być prostopadła do prostej przechodzącej przez oś obrotu wysięgnika i ostrze łyżki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego