Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
że
na podstawie (6.61) można napisać

Kąt R określa kierunek działania siły odspajania w globalnym układzie współrzędnych x1 y1. Względem układu współrzędnych x4 y4, który jest związany z łyżką, kierunek siły odspajania jest określony przez kąt F. Związek między tymi kątami jest następujący:

gdzie , , kąty określające położenia członów osprzętu (rys. 3.2). Uwzględniając (6.63) i (6.64) można napisać

Graniczny kierunek siły odspajania wynika z warunku (6.58). Po jego uwzględnieniu zależność (6.65) przyjmie postać

Nierówność ta określa obszar wokół łyżki, w którym mogą wstąpić siły odspajania, gdy fragment urobiska, z którym styka się łyżka znajduje się w
że<br>&lt;gap&gt;na podstawie (6.61) można napisać<br>&lt;gap&gt;<br>Kąt R określa kierunek działania siły odspajania w globalnym układzie współrzędnych x1 y1. Względem układu współrzędnych x4 y4, który jest związany z łyżką, kierunek siły odspajania jest określony przez kąt F. Związek między tymi kątami jest następujący:<br>&lt;gap&gt;<br>gdzie , , kąty określające położenia członów osprzętu (rys. 3.2). Uwzględniając (6.63) i (6.64) można napisać<br>&lt;gap&gt;<br>Graniczny kierunek siły odspajania wynika z warunku (6.58). Po jego uwzględnieniu zależność (6.65) przyjmie postać<br>&lt;gap&gt;<br>Nierówność ta określa obszar wokół łyżki, w którym mogą wstąpić siły odspajania, gdy fragment urobiska, z którym styka się łyżka znajduje się w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego