Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
nie utraci przyczepności z podłożem. Zatem wartość mocy przekazywanej do każdego z kół jest równa mocy przekazywanej do słabiej obciążonego koła.
Utrata przyczepności może wystąpić, gdy koło w trakcie ruchu natrafi na podłoże o bardzo małym współczynniku przyczepności lub gdy zniknie nacisk koła na podłoże. Aby tak się nie stało (rys. 13.8), muszą być spełnione warunki

Uwzględniając (13.2) i (13.3), powyższe warunki można przedstawić w postaci

Jeśli oba koła są sztywno związane z osią i ich obciążenie jest równe, a wartości współczynników przyczepności pod każdym kołem są różne oraz zachodzą relacje

to cały strumień mocy dostarczanej do osi
nie utraci przyczepności z podłożem. Zatem wartość mocy przekazywanej do każdego z kół jest równa mocy przekazywanej do słabiej obciążonego koła.<br>Utrata przyczepności może wystąpić, gdy koło w trakcie ruchu natrafi na podłoże o bardzo małym współczynniku przyczepności lub gdy zniknie nacisk koła na podłoże. Aby tak się nie stało (rys. 13.8), muszą być spełnione warunki<br>&lt;gap&gt;<br>Uwzględniając (13.2) i (13.3), powyższe warunki można przedstawić w postaci<br>&lt;gap&gt;<br>Jeśli oba koła są sztywno związane z osią i ich obciążenie jest równe, a wartości współczynników przyczepności pod każdym kołem są różne oraz zachodzą relacje<br>&lt;gap&gt;<br>to cały strumień mocy dostarczanej do osi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego