Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
Zależność (13.36) powinna być zrealizowana przez mechanizm zwrotniczy. Niestety jej ścisłe odwzorowanie wymaga zastosowania złożonych układów kinematycznych i z technicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia jest mało racjonalne. W praktyce, aby zapewnić pożądane położenie kół kierowanych, stosuje się różne odmiany trapezowych mechanizmów zwrotniczych, znanych również w literaturze jako mechanizmy Ackermana (rys. 13.18). Realizują one zależność (13.36) w sposób przybliżony, jednakże z wystarczającą dokładnością.
Spośród mechanizmów przedstawionych na rys. 13.18, najczęściej jest stosowany prosty mechanizm trapezowy. Ma on kilka zalet, spośród których najważniejsze to prostota budowy, łatwość regulacji i wynikająca z tego mała wrażliwość na błędy wykonania.
Na podstawie
Zależność (13.36) powinna być zrealizowana przez mechanizm zwrotniczy. Niestety jej ścisłe odwzorowanie wymaga zastosowania złożonych układów kinematycznych i z technicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia jest mało racjonalne. W praktyce, aby zapewnić pożądane położenie kół kierowanych, stosuje się różne odmiany trapezowych mechanizmów zwrotniczych, znanych również w literaturze jako mechanizmy Ackermana (rys. 13.18). Realizują one zależność (13.36) w sposób przybliżony, jednakże z wystarczającą dokładnością.<br>Spośród mechanizmów przedstawionych na rys. 13.18, najczęściej jest stosowany prosty mechanizm trapezowy. Ma on kilka zalet, spośród których najważniejsze to prostota budowy, łatwość regulacji i wynikająca z tego mała wrażliwość na błędy wykonania.<br>Na podstawie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego