Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
konkretnym obszarze czynniki niezależne wraz z czynnikami lokalnymi (w różnym stopniu zależnymi od poprzednich) decydują o egzystencji lodowców. Niezależnie od rangi (skali) poszczególnych czynników (por. tab. 2.3), ich wspólne wpływy decydują o charakterze zlodowacenia. Te najważniejsze czynniki dopływu masy i energii do systemu lodowcowego przedstawiono na bardzo uproszczonym schemacie (rys. 2.10). Dla przejrzystości nie wyróżniono czynników niezależnych i zależnych, a także nie przedstawiono licznych związków i zależności pomiędzy nimi. Zasygnalizowano tylko, że część z nich wypływa ze zróżnicowania klimatu, a część nawiązuje do struktury geologicznej i związanej z tym rzeźby terenu. Wpływy tych czynników podstawowych zachodzą na siebie (przenikają
konkretnym obszarze czynniki niezależne wraz z czynnikami lokalnymi (w różnym stopniu zależnymi od poprzednich) decydują o egzystencji lodowców. Niezależnie od rangi (skali) poszczególnych czynników (por. tab. 2.3), ich wspólne wpływy decydują o charakterze zlodowacenia. Te najważniejsze czynniki dopływu masy i energii do systemu lodowcowego przedstawiono na bardzo uproszczonym schemacie (rys. 2.10). Dla przejrzystości nie wyróżniono czynników niezależnych i zależnych, a także nie przedstawiono licznych związków i zależności pomiędzy nimi. Zasygnalizowano tylko, że część z nich wypływa ze zróżnicowania klimatu, a część nawiązuje do struktury geologicznej i związanej z tym rzeźby terenu. Wpływy tych czynników podstawowych zachodzą na siebie (przenikają
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego