Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
np. ego, popęd, ekstrawersja, lęk, frustracja, inteligencja, potrzeba, autorytaryzm, jakość życia, dobrostan psychiczny, depresja. Jeżeli chcemy posługiwać się takimi terminami jak wyżej przytoczone, tzn. terminami teoretycznymi, przy wyjaśnianiu i przewidywaniu obserwowalnych zdarzeń, muszą one być w jakiś sposób powiązane - bezpośrednio lub pośrednio - z terminami obserwacyjnymi (etap 3. procesu badawczego - por. rys. 1.4).

Nie będę tu przedstawiał całej złożonej problematyki stosunku języka teorii do języka obserwacyjnego, gdyż jest to zagadnienie zbyt złożone i trudne. Dociekliwy Czytelnik może sięgnąć do propozycji Carnapa na ten temat, który w swojej pracy (1959) poświęca sporo miejsca terminom teoretycznym psychologii. Tam Czytelnik może zapoznać się też
np. ego, popęd, ekstrawersja, lęk, frustracja, inteligencja, potrzeba, autorytaryzm, jakość życia, dobrostan psychiczny, depresja. Jeżeli chcemy posługiwać się takimi terminami jak wyżej przytoczone, tzn. terminami teoretycznymi, przy wyjaśnianiu i przewidywaniu obserwowalnych zdarzeń, muszą one być w jakiś sposób powiązane - bezpośrednio lub pośrednio - z terminami obserwacyjnymi (etap 3. procesu badawczego - por. rys. 1.4).<br><br>Nie będę tu przedstawiał całej złożonej problematyki stosunku języka teorii do języka obserwacyjnego, gdyż jest to zagadnienie zbyt złożone i trudne. Dociekliwy Czytelnik może sięgnąć do propozycji Carnapa na ten temat, który w swojej pracy (1959) poświęca sporo miejsca terminom teoretycznym psychologii. Tam Czytelnik może zapoznać się też
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego