Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
nierównowagi w bilansie płatniczym dla kształtowania się równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Przyjrzyjmy się teraz mechanizmom równowagi wewnętrznej i zewnętrznej w sytuacji, gdy początkowo występuje nierównowaga wewnętrzna. Załóżmy, że w analizowanej gospodarce występuje równowaga bilansu płatniczego oraz nadwyżka podaży na rynkach towarowym i pieniężnym. Ilustracją takiej sytuacji jest punkt C na rys. 19.17. Występująca w punkcie C nadwyżka podaży na rynku towarowym powoduje spadek produkcji i dochodu narodowego, który prowadzi do spadku importu oraz popytu na pieniądz. Spadek popytu na pieniądz wraz z istniejącą w punkcie C nadwyżką podaży pieniądza prowadzą do obniżki stopy procentowej. W rezultacie zmniejszenia importu i obniżki
nierównowagi w bilansie płatniczym dla kształtowania się równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Przyjrzyjmy się teraz mechanizmom równowagi wewnętrznej i zewnętrznej w sytuacji, gdy początkowo występuje nierównowaga wewnętrzna. Załóżmy, że w analizowanej gospodarce występuje równowaga bilansu płatniczego oraz nadwyżka podaży na rynkach towarowym i pieniężnym. Ilustracją takiej sytuacji jest punkt C na rys. 19.17. Występująca w punkcie C nadwyżka podaży na rynku towarowym powoduje spadek produkcji i dochodu narodowego, który prowadzi do spadku importu oraz popytu na pieniądz. Spadek popytu na pieniądz wraz z istniejącą w punkcie C nadwyżką podaży pieniądza prowadzą do obniżki stopy procentowej. W rezultacie zmniejszenia importu i obniżki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego