Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
być też uwzględniony moment dociążenia wstępnego.
Wprowadzamy kolejne parametry:Moment obciążenia działający na wał silnika

Napęd śrubowy charakteryzuje się podobnymi wadami jak napęd z głowicami redukcyjnymi; nieliniowy wpływ tarcia jest tu jeszcze bardziej widoczny.
Układy z napędami stycznymi są to układy, gdzie ruch przenoszony jest za pomocą
taśmy, linki, łańcucha (rys. 2.17). Przy pominięciu tarcia, moment działający na oś silnika wyraża się prostą zależnością

gdzie r jest promieniem kółka (walca). Silnik musi pokonać momenty bezwładności
zastosowanych kółek (walców) Jp1, Jp2, moment bezwładności obciążenia na taśmie
(lince, łańcuchu) "widziany" od strony silnika mLr2 (mL -masa obciążenia wraz
z taśmą) oraz moment
być też uwzględniony moment dociążenia wstępnego. <br>Wprowadzamy kolejne parametry: &lt;gap&gt;<br><br>&lt;page nr=57&gt;<br><br>Moment obciążenia działający na wał silnika <br>&lt;gap&gt;<br>Napęd śrubowy charakteryzuje się podobnymi wadami jak napęd z głowicami redukcyjnymi; nieliniowy wpływ tarcia jest tu jeszcze bardziej widoczny. <br>Układy z napędami stycznymi są to układy, gdzie ruch przenoszony jest za pomocą <br>taśmy, linki, łańcucha (rys. 2.17). Przy pominięciu tarcia, moment działający na oś silnika wyraża się prostą zależnością <br>&lt;gap&gt; <br>gdzie r jest promieniem kółka (walca). Silnik musi pokonać momenty bezwładności <br>zastosowanych kółek (walców) Jp1, Jp2, moment bezwładności obciążenia na taśmie <br>(lince, łańcuchu) "widziany" od strony silnika mLr2 (mL -masa obciążenia wraz <br>z taśmą) oraz moment
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego