Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
za sprawą podobnych obaw przed teatralną cenzurą, jaka kierowała piórami autorów francuskich. Jaka zatem dramatyczna materia wypełniała cztery akty dramatu?
Można wyrazić wątpliwości wobec tych ustaleń edytorskich, natomiast świetna jest uwaga Kleinera o Beatrix: . Rzeczywiście, mimo że współojcobójczyni, została u Słowackiego ukazana w blasku łagodnego piękna. Zakochany malarz dał jej rysy biblijnej Jefte na obrazie zawieszonym w Watykanie, Beatrix pragnie iść do klasztoru, a potem "chce umrzeć jak chrześcijanka". W zachowanym fragmencie nie ma informacji o jej aparycji, kolorze włosów czy oczu - uderza nie tymi pospolitymi zaletami, lecz pięknem duchowym, promieniującym z jej postaci. Jak we wspomnianym opisie Shelleya obrazu Giuda
za sprawą podobnych obaw przed teatralną cenzurą, jaka kierowała piórami autorów francuskich. Jaka zatem dramatyczna materia wypełniała cztery akty dramatu?<br>Można wyrazić wątpliwości wobec tych ustaleń edytorskich, natomiast świetna jest uwaga Kleinera o Beatrix: &lt;gap&gt;. Rzeczywiście, mimo że współojcobójczyni, została u Słowackiego ukazana w blasku łagodnego piękna. Zakochany malarz dał jej rysy biblijnej Jefte na obrazie zawieszonym w Watykanie, Beatrix pragnie iść do klasztoru, a potem "chce umrzeć jak chrześcijanka". W zachowanym fragmencie nie ma informacji o jej aparycji, kolorze włosów czy oczu - uderza nie tymi pospolitymi zaletami, lecz pięknem duchowym, promieniującym z jej postaci. Jak we wspomnianym opisie Shelleya obrazu Giuda
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego