Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
się ze śmiercią Aleksandra II, ugodzonego bombą narodników. Zamykaniu się fabryk, wyrzucaniu na bruk metalowców i włókniarzy towarzyszyły wzmożone represje policji. Robotnicy odpowiadali żywiołowymi strajkami, które doprowadzały do starć z policją i żandarmerią. W 1883 r., w czasie strajku w fabryce żyrardowskiej, gdy tłum chciał odbić aresztowanych przywódców, wojsko dało salwę, kładąc trupem dwie, a raniąc ciężko kilka kolejnych osób. Podobne fakty zwracały uwagę postępowej inteligencji warszawskiej na narastanie w Polsce nowej kwestii socjalnej. Grupa młodych współpracowników Przeglądu Tygodniowego, Ludwik Krzywicki, Stanisław Krusiński, Bronisław Białobłocki, opowiadała się za socjalizmem, przeciw pozytywizmowi. Krzywicki z kilku współpracownikami przełożył na język polski tom I
się ze śmiercią Aleksandra II, ugodzonego bombą narodników. Zamykaniu się fabryk, wyrzucaniu na bruk metalowców i włókniarzy towarzyszyły wzmożone represje policji. Robotnicy odpowiadali żywiołowymi strajkami, które doprowadzały do starć z policją i żandarmerią. W 1883 r., w czasie strajku w fabryce żyrardowskiej, gdy tłum chciał odbić aresztowanych przywódców, wojsko dało salwę, kładąc trupem dwie, a raniąc ciężko kilka kolejnych osób. Podobne fakty zwracały uwagę postępowej inteligencji warszawskiej na narastanie w Polsce nowej kwestii socjalnej. Grupa młodych współpracowników <name type="tit">Przeglądu Tygodniowego</>, Ludwik Krzywicki, Stanisław Krusiński, Bronisław Białobłocki, opowiadała się za socjalizmem, przeciw pozytywizmowi. Krzywicki z kilku współpracownikami przełożył na język polski tom I
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego