Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
na śmietnik, palono i niszczono. Jeszcze w XVIII wieku przy urządzaniu nowych bibliotek stare księgozbiory, wśród których nie brakło inkunabułów, oddawano na makulaturę, a w następnym stuleciu niszczono zabytkowe mury miejskie czy kamienice.
Obecnie natomiast przestrzeń czasowa pomiędzy nami a kulturą minionych pokoleń zmniejszyła się do tego stopnia, iż nawet secesja, która na prowincji jeszcze się właściwie na dobre nie skończyła, wraca triumfalnie do mieszkań snobów. W dobie kultu nowości triumfuje więc moda na wszelką starzyznę.
Na marginesie warto może postawić pytanie, czy owa wrażliwość na plagiat, nie znana przecież wielkim twórcom z XVI i XVII wieku, nie stanowi również konsekwencji
na śmietnik, palono i niszczono. Jeszcze w XVIII wieku przy urządzaniu nowych bibliotek stare księgozbiory, wśród których nie brakło inkunabułów, oddawano na makulaturę, a w następnym stuleciu niszczono zabytkowe mury miejskie czy kamienice.<br>Obecnie natomiast przestrzeń czasowa pomiędzy nami a kulturą minionych pokoleń zmniejszyła się do tego stopnia, iż nawet secesja, która na prowincji jeszcze się właściwie na dobre nie skończyła, &lt;page nr=222&gt; wraca triumfalnie do mieszkań snobów. W dobie kultu nowości triumfuje więc moda na wszelką starzyznę.<br>Na marginesie warto może postawić pytanie, czy owa wrażliwość na plagiat, nie znana przecież wielkim twórcom z XVI i XVII wieku, nie stanowi również konsekwencji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego