Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
grupy elementów do detalu, etc.

Wpływ zastosowanych proporcji w rozmiarach elementów wraz z ich wzajemnym położeniem na poziom logicznego odbioru komunikatu ogranicza się do wywołania poczucia istnienia elementarnej reakcji między nimi, nie określa jednak dokładnie jej charakteru. Aby doszło do identyfikacji znaczenia na poziomie konkretnym, konieczne jest osiągnięcie przez odbiorcę semantycznego poziomu percepcji. Dotyczy to znaczeń kodowanych w poszczególnych elementach obrazu oraz w związkach między nimi. Konsekwencja ich użycia jest dla jakości komunikatu widoczna przy ujednoliceniu treści wiadomości. Prezentowane przykłady stosowania odnoszą się więc do tego samego, modelowego zestawienia dwóch obiektów. Konstrukcja formalna przekazu, ustalająca dynamikę percepcji wiadomości oraz jej elementów
grupy elementów do detalu, etc. <br>&lt;page nr=146&gt;<br>Wpływ zastosowanych proporcji w rozmiarach elementów wraz z ich wzajemnym położeniem na poziom logicznego odbioru komunikatu ogranicza się do wywołania poczucia istnienia elementarnej reakcji między nimi, nie określa jednak dokładnie jej charakteru. Aby doszło do identyfikacji znaczenia na poziomie konkretnym, konieczne jest osiągnięcie przez odbiorcę semantycznego poziomu percepcji. Dotyczy to znaczeń kodowanych w poszczególnych elementach obrazu oraz w związkach między nimi. Konsekwencja ich użycia jest dla jakości komunikatu widoczna przy ujednoliceniu treści wiadomości. Prezentowane przykłady stosowania odnoszą się więc do tego samego, modelowego zestawienia dwóch obiektów. Konstrukcja formalna przekazu, ustalająca dynamikę percepcji wiadomości oraz jej elementów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego