Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
zwłaszcza - dynamiki, można wnioskować o istnieniu zależności między nasileniem samobójstw a zabójstw. Czy upoważnia to jednak do wysnucia wniosków uogólniających o powszechnie istniejących zależnościach między stosunkiem liczby samobójstw do zabójstw we wszystkich państwach lub w ich większości. Czy prawidłowość ta ma istotnie charakter ogólny, czy też jest ona związana ze specyfiką określonych krajów? Dotychczasowa wiedza o przedmiocie rozważań skłania mnie do przyjęcia ostatniego z członów alternatywy.

PATOLOGIA SPOŁECZNA

Samobójstwo jest jednym z rodzajów zachowań dewiacyjnych, mieszczącym się w szerokiej klasie pojęciowej dezorganizacji bądź patologii społecznej. Zachowania te godzą w system wartości humanistycznych, kulturowych, społecznych. W każdym społeczeństwie występują zjawiska uważane za
zwłaszcza - dynamiki, można wnioskować o istnieniu zależności między nasileniem samobójstw a zabójstw. Czy upoważnia to jednak do wysnucia wniosków uogólniających o powszechnie istniejących zależnościach między stosunkiem liczby samobójstw do zabójstw we wszystkich państwach lub w ich większości. Czy prawidłowość ta ma istotnie charakter ogólny, czy też jest ona związana ze specyfiką określonych krajów? Dotychczasowa wiedza o przedmiocie rozważań skłania mnie do przyjęcia ostatniego z członów alternatywy.<br><br>&lt;tit&gt; PATOLOGIA SPOŁECZNA&lt;/&gt;<br><br>Samobójstwo jest jednym z rodzajów zachowań dewiacyjnych, mieszczącym się w szerokiej klasie pojęciowej dezorganizacji bądź patologii społecznej. Zachowania te godzą w system wartości humanistycznych, kulturowych, społecznych. W każdym społeczeństwie występują zjawiska uważane za
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego