Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
Segmentacja rynku oznacza podział klientów na grupy, podobne ze względu na przyjęte cechy. Zadaniem segmentacji jest zidentyfikowanie jednorodnych grup klientów, charakteryzujących się jakościową homogenicznością potrzeby oraz podobieństwa reakcji na dany wyrób lub działanie marketingowe producenta. Jakościowe podobieństwo danej potrzeby, u klientów tworzących poszczególne segmenty rynku, stanowi podstawę do opracowania tylu specyfikacji wymagań, ile wyróżniono segmentów. W rezultacie, segmentacja rynku inicjuje potrzebę jakościowej dywersyfikacji projektowanego wyrobu, celem jego doskonalszego przystosowania do wymagań klientów w poszczególnych segmentach rynku. Dywersyfikacja jakościowa prowadzi do utworzenia tzw. linii wyrobu, na którą składają się wszystkie zaprojektowane wersje wyrobu (rodzaje, odmiany, typy, modele, gatunki itp.) [33, s. 104
Segmentacja rynku oznacza podział klientów na grupy, podobne ze względu na przyjęte cechy. Zadaniem segmentacji jest zidentyfikowanie jednorodnych grup klientów, charakteryzujących się jakościową homogenicznością potrzeby oraz podobieństwa reakcji na dany wyrób lub działanie marketingowe producenta. Jakościowe podobieństwo danej potrzeby, u klientów tworzących poszczególne segmenty rynku, stanowi podstawę do opracowania tylu specyfikacji wymagań, ile wyróżniono segmentów. W rezultacie, segmentacja rynku inicjuje potrzebę jakościowej dywersyfikacji projektowanego wyrobu, celem jego doskonalszego przystosowania do wymagań klientów w poszczególnych segmentach rynku. Dywersyfikacja jakościowa prowadzi do utworzenia tzw. linii wyrobu, na którą składają się wszystkie zaprojektowane wersje wyrobu (rodzaje, odmiany, typy, modele, gatunki itp.) [33, s. 104
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego