Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
głównie utylitarnych zastosowań. Zakres wykorzystania tych możliwości zależy jednak od dalszego rozwoju teorii jakości.
Istniejące uwarunkowania rozwoju i osiągnięcia kwalitologii pozwalają jedynie na zasygnalizowanie najogólniejszych kierunków i perspektyw wykorzystania tej dyscypliny naukowej [6,23,31]. Nie może to więc być wyczerpująca i rozbudowana wielopoziomowo klasyfikacja pól zastosowań kwalitologii, lecz próba specyfikacji obszarów zadań (funkcji) na najwyższym poziomie syntezy. Poziom ten nawiązuje do podstawowych sfer ludzkiej działalności oraz odpowiadających im celów i zadań (funkcji), w realizacji których może być pomocna kwalitologia. W pierwszym stopniu podziału działalności ludzkiej można wyróżnić dwie sprzężone ze sobą sfery aktywności:
- poznawczą, polegającą na ciągłym i systematycznym rozwijaniu
głównie utylitarnych zastosowań. Zakres wykorzystania tych możliwości zależy jednak od dalszego rozwoju teorii jakości.<br>Istniejące uwarunkowania rozwoju i osiągnięcia kwalitologii pozwalają jedynie na zasygnalizowanie najogólniejszych kierunków i perspektyw wykorzystania tej dyscypliny naukowej [6,23,31]. Nie może to więc być wyczerpująca i rozbudowana wielopoziomowo klasyfikacja pól zastosowań kwalitologii, lecz próba specyfikacji obszarów zadań (funkcji) na najwyższym poziomie syntezy. Poziom ten nawiązuje do podstawowych sfer ludzkiej działalności oraz odpowiadających im celów i zadań (funkcji), w realizacji których może być pomocna kwalitologia. W pierwszym stopniu podziału działalności ludzkiej można wyróżnić dwie sprzężone ze sobą sfery aktywności:<br>- poznawczą, polegającą na ciągłym i systematycznym rozwijaniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego