Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
warunki prowadzenia robót (Art. 41.a.1.).
Na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót wymienionych powyżej wymaga oceny oddziaływania na środowisko (Art. 46.3. pkt 5). Przy planowaniu i realizacji przedsięwzięcia powinny być stosowane rozwiązania, które ograniczą zmianę stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych ze względu na specyfikę przedsięwzięcia (Art. 100.1.).
Prawo wodne głosi, że celem ochrony wód jest utrzymanie lub poprawa jakości wód, biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na obszarach zalewowych, tak, aby wody osiągnęły, co najmniej dobry stan ekologiczny i w zależności od potrzeb nadawały się do:
bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz umożliwiały
warunki prowadzenia robót (Art. 41.a.1.). <br>Na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót wymienionych powyżej wymaga oceny oddziaływania na środowisko (Art. 46.3. pkt 5). Przy planowaniu i realizacji przedsięwzięcia powinny być stosowane rozwiązania, które ograniczą zmianę stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych ze względu na specyfikę przedsięwzięcia (Art. 100.1.). <br>Prawo wodne głosi, że celem ochrony wód jest utrzymanie lub poprawa jakości wód, biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na obszarach zalewowych, tak, aby wody osiągnęły, co najmniej dobry stan ekologiczny i w zależności od potrzeb nadawały się do: <br>bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz umożliwiały
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego