Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Statystyczny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1967
konsumentów oraz jako posiadaczy dochodów. Ujęcie to umożliwia łączenie ich w jednorodne grupy społeczne, demograficzne i ekonomiczne. W konsekwencji pozwala on bardziej wszechstronnie naświetlić wielkość i strukturę spożycia, wykryć jego powiązania z innymi fazami reprodukcji socjalistycznej oraz bardziej dokładnie określić wpływ czynników społecznych, demograficznych i ekonomicznych. Bilans ten pozwala poznać specyfikę indywidualnych warunków życia ludności danego regionu, tym samym dostarcza informacji dla właściwej realizacji zasady rozmieszczenia sił wytwórczych. Zasadą tą jest dążenie do bardziej wyrównanego poziomu stopy życiowej mieszkańców poszczególnych regionów kraju. Poza tym dalsze prace nad udoskonaleniem planistycznego bilansu przepływów międzygałęziowych zależą od prawidłowego przewidywania wielkości i struktury funduszu spożycia
konsumentów oraz jako posiadaczy dochodów. Ujęcie to umożliwia łączenie ich w jednorodne grupy społeczne, demograficzne i ekonomiczne. W konsekwencji pozwala on bardziej wszechstronnie naświetlić wielkość i strukturę spożycia, wykryć jego powiązania z innymi fazami reprodukcji socjalistycznej oraz bardziej dokładnie określić wpływ czynników społecznych, demograficznych i ekonomicznych. Bilans ten pozwala poznać specyfikę indywidualnych warunków życia ludności danego regionu, tym samym dostarcza informacji dla właściwej realizacji zasady rozmieszczenia sił wytwórczych. Zasadą tą jest dążenie do bardziej wyrównanego poziomu stopy życiowej mieszkańców poszczególnych regionów kraju. Poza tym dalsze prace nad udoskonaleniem planistycznego bilansu przepływów międzygałęziowych zależą <page nr=98> od prawidłowego przewidywania wielkości i struktury funduszu spożycia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego