Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
sektor cukrowniczy - 89 przedsiębiorstw, mięsny - 44, cukierniczy - 24, piwowarski - 24, meblarski - 20, farmaceutyczny - 12 itd.). Tzw. studia sektorowe w większości przypadków wykonywały renomowane firmy zagraniczne, a większość kosztów została sfinansowana ze środków pomocowych i kredytów zagranicznych.
W ocenie NIK studia sektorowe nie spełniły swojej roli. Zagraniczne firmy doradcze słabo poznały specyfikę polskiego przemysłu. Większość opracowań miało przyczynkarski charakter, a 3/4 z nich było napisanych w języku angielskim. Zdaniem NIK wartość polskich przedsiębiorstw została wyszacowana zbyt nisko. W podobnym duchu wypowiadał się o studiach sektorowych prof. Andrzej Zawiślak, ówczesny Minister Przemysłu i Handlu: "Byłem bardzo rozczarowany materiałami zachodnich ekspertów [...] W zasadzie
sektor cukrowniczy - 89 przedsiębiorstw, mięsny - 44, cukierniczy - 24, piwowarski - 24, meblarski - 20, farmaceutyczny - 12 itd.). Tzw. studia sektorowe w większości przypadków wykonywały renomowane firmy zagraniczne, a większość kosztów została sfinansowana ze środków pomocowych i kredytów zagranicznych.<br>W ocenie NIK studia sektorowe nie spełniły swojej roli. Zagraniczne firmy doradcze słabo poznały specyfikę polskiego przemysłu. Większość opracowań miało przyczynkarski charakter, a 3/4 z nich było napisanych w języku angielskim. Zdaniem NIK wartość polskich przedsiębiorstw została wyszacowana zbyt nisko. W podobnym duchu wypowiadał się o studiach sektorowych prof. Andrzej Zawiślak, ówczesny Minister Przemysłu i Handlu: "Byłem bardzo rozczarowany materiałami zachodnich ekspertów [...] W zasadzie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego