Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
standardy (jest ich 10) w postaci rozdziału 16., zatytułowanego: Protecting the rights of test takers ("Ochrona praw osób badanych testami"). W poprzednim, 3. wydaniu, nie było tego rozdziału; częściowo przedstawiono problem praw osoby badanej w pkt. J (standardy: J, J1, J2.1, J2.2, J2.3). Nie ulega wątpliwości - por. standard 16.1 (APA, 1985b, s. 85) - iż psycholog jest zobowiązany, przed przystąpieniem do badania psychologicznego, w którym posłuży się on jakimś testem (nie ma znaczenia czy jest to "tylko" test badający opinię, czy też test inteligencji lub test badający jakieś aspekty zdrowia psychicznego), uzyskać zgodę potencjalnej osoby badanej na poddanie
standardy (jest ich 10) w postaci rozdziału 16., zatytułowanego: Protecting the rights of test takers ("Ochrona praw osób badanych testami"). W poprzednim, 3. wydaniu, nie było tego rozdziału; częściowo przedstawiono problem praw osoby badanej w pkt. J (standardy: J, J1, J2.1, J2.2, J2.3). Nie ulega wątpliwości - por. standard 16.1 (APA, 1985b, s. 85) - iż psycholog jest zobowiązany, przed przystąpieniem do badania psychologicznego, w którym posłuży się on jakimś testem (nie ma znaczenia czy jest to "tylko" test badający opinię, czy też test inteligencji lub test badający jakieś aspekty zdrowia psychicznego), uzyskać zgodę potencjalnej osoby badanej na poddanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego