Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 22
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
m.in. inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do pełnego i racjonalnego zatrudnienia w powiecie, opiniować plany Powiatowego Urzędu Pracy i rozliczać z ich wykonania. Do jej kompetencji należeć będzie również składanie wniosków i wydawanie opinii dotyczących kształcenia, szkolnictwa zawodowego oraz zatrudnienia, a także opiniowanie przyznawania pożyczek z funduszu pracy i kandydatów na stanowiska kierownicze w powiatowym urzędzie pracy.
Zgodnie z ustawą, Radzie przewodniczy sam starosta. Jej 12 członków powoływanych jest bezpośrednio przez wojewodę.
(aza)W powiecie nowotarskim

* Na utrzymanie powiatowych placówek kulturalnych potrzeba 1,4 mln zł. W budżecie jest tylko 560 tys. zł. Radni dowiedzieli się podczas czwartkowej sesji (27.05), że
m.in. inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do pełnego i racjonalnego zatrudnienia w powiecie, opiniować plany Powiatowego Urzędu Pracy i rozliczać z ich wykonania. Do jej kompetencji należeć będzie również składanie wniosków i wydawanie opinii dotyczących kształcenia, szkolnictwa zawodowego oraz zatrudnienia, a także opiniowanie przyznawania pożyczek z funduszu pracy i kandydatów na stanowiska kierownicze w powiatowym urzędzie pracy.<br>Zgodnie z ustawą, Radzie przewodniczy sam starosta. Jej 12 członków powoływanych jest bezpośrednio przez wojewodę.<br>&lt;au&gt;(aza)&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;W powiecie nowotarskim&lt;/tit&gt;<br><br>* Na utrzymanie powiatowych placówek kulturalnych potrzeba 1,4 mln zł. W budżecie jest tylko 560 tys. zł. Radni dowiedzieli się podczas czwartkowej sesji (27.05), że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego