Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
kierunek i odległość).
4. Tyczenie sprowadza się do ustawienia lunety na obliczonym kierunku i odłożeniu obliczonej odległości.
Kontrola poprawności tyczenia osnowy lokalizacyjnej polega na bezpośrednim pomiarze odległości między tyczonymi punktami i porównaniu ich z wielkościami projektowanymi. Bardziej rozwinięty sposób kontroli polega na niezależnym wyznaczaniu (wytyczaniu) tych samych punktów z innego stanowiska, a następnie pomiarze bezpośrednim odległości między wytyczonymi punktami i porównaniu wielkości otrzymanych z pomiaru z wielkościami projektowanymi (rys. 4.1).
Regularne osnowy realizacyjne zakłada się w postaci regularnych figur geometrycznych, najczęściej kwadratów lub prostokątów o orientacji zgodnej z głównymi osiami inwestycji (rys. 4.2). Osnowy regularne mogą być zakładane jedną
kierunek i odległość).<br>4. Tyczenie sprowadza się do ustawienia lunety na obliczonym kierunku i odłożeniu obliczonej odległości.<br>Kontrola poprawności tyczenia osnowy lokalizacyjnej polega na bezpośrednim pomiarze odległości między tyczonymi punktami i porównaniu ich z wielkościami projektowanymi. Bardziej rozwinięty sposób kontroli polega na niezależnym wyznaczaniu (wytyczaniu) tych samych punktów z innego stanowiska, a następnie pomiarze bezpośrednim odległości między wytyczonymi punktami i porównaniu wielkości otrzymanych z pomiaru z wielkościami projektowanymi (rys. 4.1).<br>Regularne osnowy realizacyjne zakłada się w postaci regularnych figur geometrycznych, najczęściej kwadratów lub prostokątów o orientacji zgodnej z głównymi osiami inwestycji (rys. 4.2). Osnowy regularne mogą być zakładane jedną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego