Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
hydraulicznych.
b. Wyznaczanie udźwigu nominalnego na stanowisku z obciążnikiem ruchomym. Stanowisko do wyznaczania udźwigu z obciążnikiem ruchomym, powinno się składać z płaskiej poziomej i nieodkształcalnej powierzchni tak ukształtowanej, aby obciążnik zawieszony w punkcie przyłożenia obciążenia mógł być przemieszczany bez przekraczania granicznej wartości obciążenia wywracającego lub udźwigu hydraulicznego koparki. Schemat typowego stanowiska jest przedstawiony na rys. 8.14. Musi być ono wyposażone, oprócz przyrządów wymienionych w punkcie a, w obciążniki o znanej masie.
Koparka powinna być przygotowana do badań i należy je przeprowadzić tak, jak w przypadku badań wykonywanych z obciążnikami nieruchomymi. W celu zminimalizowania możliwości przewrócenia maszyny, w trakcie badań ruchomy
hydraulicznych.<br>b. Wyznaczanie udźwigu nominalnego na stanowisku z obciążnikiem ruchomym. Stanowisko do wyznaczania udźwigu z obciążnikiem ruchomym, powinno się składać z płaskiej poziomej i nieodkształcalnej powierzchni tak ukształtowanej, aby obciążnik zawieszony w punkcie przyłożenia obciążenia mógł być przemieszczany bez przekraczania granicznej wartości obciążenia wywracającego lub udźwigu hydraulicznego koparki. Schemat typowego stanowiska jest przedstawiony na rys. 8.14. Musi być ono wyposażone, oprócz przyrządów wymienionych w punkcie a, w obciążniki o znanej masie.<br>Koparka powinna być przygotowana do badań i należy je przeprowadzić tak, jak w przypadku badań wykonywanych z obciążnikami nieruchomymi. W celu zminimalizowania możliwości przewrócenia maszyny, w trakcie badań ruchomy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego