Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
przede wszystkim wokół problemu logicznej struktury rzeczywistości
doświadczanej w akcie 'oświecenia'. Przy okazji zostaną tu omówione
związki 'logiki paradoksu' z takimi rodzajami praktyki zen jak: metoda
'dziwnych słów i niepojętych czynów', metoda 'wpatrywania się w koan' oraz
medytacja w pozycji siedzącej.
W polemikach na temat praktyki zen można wyróżnić dwa stanowiska:
orędowników 'logiki paradoksu' i ich adwersarzy. Ci ostatni próbowali
wykazać, że teoria tożsamości 'jaźni jednostkowej' i 'jaźni oświeconej'
('buddy') nie jest paradoksalna, gdyż jaźń człowieka nieoświeconego staje się
tożsama z 'buddą' dopiero w akcie 'oświecenia', czyli po transformacji 'jaźni
jednostkowej' w 'jaźń oświeconą'. Innymi słowy - człowiek jest tożsamy
z 'buddą
przede wszystkim wokół problemu logicznej struktury rzeczywistości <br>doświadczanej w akcie 'oświecenia'. Przy okazji zostaną tu omówione <br>związki 'logiki paradoksu' z takimi rodzajami praktyki zen jak: metoda <br>'dziwnych słów i niepojętych czynów', metoda 'wpatrywania się w koan' oraz <br>medytacja w pozycji siedzącej. <br>W polemikach na temat praktyki zen można wyróżnić dwa stanowiska: <br>orędowników 'logiki paradoksu' i ich adwersarzy. Ci ostatni próbowali <br>wykazać, że teoria tożsamości 'jaźni jednostkowej' i 'jaźni oświeconej' <br>('buddy') nie jest paradoksalna, gdyż jaźń człowieka nieoświeconego staje się <br>tożsama z 'buddą' dopiero w akcie 'oświecenia', czyli po transformacji 'jaźni <br>jednostkowej' w 'jaźń oświeconą'. Innymi słowy - człowiek jest tożsamy <br>z 'buddą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego