Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.06 (6)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
że dokonaliśmy wyboru najlepszego z możliwych - powiedział Cristiano Pinzauti, przewodniczący forum. Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej, zrzeszające 1500 zagranicznych firm z państw UE, ustanowiło coroczną nagrodę dla osoby najbardziej zasłużonej dla rozwoju relacji między Polską a unią. - W tym roku jury miało łatwy wybór. Uhonorowało bowiem osobę, która od lat stara się, by Polska miała dobry wizerunek za granicą, a obecnie stoi na czele polskiego szturmu do bram Unii Europejskiej. Rok 1999 był bardzo dobry z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej: zostaliśmy przyjęci do NATO i konsekwentnie dążymy do członkostwa w unii - powiedział Jerzy Buzek. Premier podkreślał, że przedstawiciele forum, przekazując
że dokonaliśmy wyboru najlepszego z możliwych - powiedział Cristiano Pinzauti, przewodniczący forum. Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej, zrzeszające 1500 zagranicznych firm z państw UE, ustanowiło coroczną nagrodę dla osoby najbardziej zasłużonej dla rozwoju relacji między Polską a unią. - W tym roku jury miało łatwy wybór. Uhonorowało bowiem osobę, która od lat stara się, by Polska miała dobry wizerunek za granicą, a obecnie stoi na czele polskiego szturmu do bram Unii Europejskiej. Rok 1999 był bardzo dobry z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej: zostaliśmy przyjęci do NATO i konsekwentnie dążymy do członkostwa w unii - powiedział Jerzy Buzek. Premier podkreślał, że przedstawiciele forum, przekazując
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego