Typ tekstu: Książka
Autor: Kwiatkowski Tadeusz
Tytuł: Panopticum
Rok: 1995
ZSSR. W swym słynnym artykule o nowym nurcie w literaturze pt. Nowy Zoil, czyli o schematyzmie Ludwik Flaszen napisał, że w utworze socrealistycznym, jeśli bohaterowi pracy urwie nogę maszyna, to ten swoim zapałem i wiarą sprawi, że noga mu odrośnie. Oczywiście Flaszen podpadł współczesnym zoilom, lecz wzbudził podziw w kręgach starej wiary literackiej, która jak długo mogła, opierała się literackiej ofensywie ze Wschodu. W zjazdach delegatów Związku uczestniczyli często pisarze radzieccy. Jako goście honorowi. Czuli się świetnie grając rolę wychowawców i nauczycieli. Grzmieli z mównicy, czasem w formie dość niewybrednej. Słowa "proletariat", "estetyka marksistowska", "służebność narodowi", "rewolucyjna postawa", "droga do socjalizmu" nie
ZSSR. W swym słynnym artykule o nowym nurcie w literaturze pt. Nowy Zoil, czyli o schematyzmie Ludwik Flaszen napisał, że w utworze socrealistycznym, jeśli bohaterowi pracy urwie nogę maszyna, to ten swoim zapałem i wiarą sprawi, że noga mu odrośnie. Oczywiście Flaszen podpadł współczesnym zoilom, lecz wzbudził podziw w kręgach starej wiary literackiej, która jak długo mogła, opierała się literackiej ofensywie ze Wschodu. W zjazdach delegatów Związku uczestniczyli często pisarze radzieccy. Jako goście honorowi. Czuli się świetnie grając rolę wychowawców i nauczycieli. Grzmieli z mównicy, czasem w formie dość niewybrednej. Słowa "proletariat", "estetyka marksistowska", "służebność narodowi", "rewolucyjna postawa", "droga do socjalizmu" nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego