Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
reguła R gwarantuje uzyskanie rozstrzygnięcia (tzn. przyjęcia którejś z hipotez h, -, h) . W stosunku do dwóch klas hipotez - uważanych na ogół za szczególnie ważne - wykazano, iż prawdopodobieństwo uzyskania wedle reguły R wniosku na podstawie skończonej liczby prób jest równe jedności.

XXIII

Pragmatyczne uzasadnienie reguł wnioskowania statystycznego

1. Tak zwana indukcja statystyczna formułuje różnorodne reguły wnioskowania. Podstawowa klasa takich reguł znana jest pod nazwą następującą: reguły wnioskowania parametrycznego - bez założenia rozkładu a priori, przy jednym parametrze niewiadomym i eksperymencie ustalonym z góry. A oto ich cechy wyróżniające.
Konkluzja dotyczy liczbowego parametru, powiedzmy x, charakteryzującego pewną populację. Albo specyfikuje ona dokładną wartość tego
reguła R gwarantuje uzyskanie rozstrzygnięcia (tzn. przyjęcia którejś z hipotez h, -, h) . W stosunku do dwóch klas hipotez - uważanych na ogół za szczególnie ważne - wykazano, iż prawdopodobieństwo uzyskania wedle reguły R wniosku na podstawie skończonej liczby prób jest równe jedności.<br><br>&lt;tit&gt;XXIII<br><br>Pragmatyczne uzasadnienie reguł wnioskowania statystycznego&lt;/&gt;<br><br> 1. Tak zwana indukcja statystyczna formułuje różnorodne reguły wnioskowania. Podstawowa klasa takich reguł znana jest pod nazwą następującą: reguły wnioskowania parametrycznego - bez założenia rozkładu a priori, przy jednym parametrze niewiadomym i eksperymencie ustalonym z góry. A oto ich cechy wyróżniające.<br> Konkluzja dotyczy liczbowego parametru, powiedzmy x, charakteryzującego pewną populację. Albo specyfikuje ona dokładną wartość tego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego