Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
więc pod uwagę zysków i strat związanych z określonymi działaniami, które można by podejmować na podstawie konkluzji wnioskowania. Dla ściślejszego zdefiniowania owego celu podzielono wnioskowania statystyczne na takie, które mają rozstrzygnąć problem wyboru, oraz takie, które dostarczają rozwiązania zagadnienia weryfikacji; w obrębie wyróżnionych klas dokonano dalszego podziału - zgodnie z praktyką statystyczną. Następnie dla każdego z wyróżnionych typów wnioskowań rozważona została kwestia zdefiniowania celu poznawczego.
Należy dodać, że powyższe wywody nie wnoszą idei zasadniczo nowych. Stanowią raczej próbę scalenia i uczynienia bardziej jasnymi tych uzasadnień, które reprezentanci statystyki matematycznej proponowali - czasem w nie dość wyraźnej formie - dla formułowanych przez siebie reguł wnioskowania
więc pod uwagę zysków i strat związanych z określonymi działaniami, które można by podejmować na podstawie konkluzji wnioskowania. Dla ściślejszego zdefiniowania owego celu podzielono wnioskowania statystyczne na takie, które mają rozstrzygnąć problem wyboru, oraz takie, które dostarczają rozwiązania zagadnienia weryfikacji; w obrębie wyróżnionych klas dokonano dalszego podziału - zgodnie z praktyką statystyczną. Następnie dla każdego z wyróżnionych typów wnioskowań rozważona została kwestia zdefiniowania celu poznawczego.<br> Należy dodać, że powyższe wywody nie wnoszą idei zasadniczo nowych. Stanowią raczej próbę scalenia i uczynienia bardziej jasnymi tych uzasadnień, które reprezentanci statystyki matematycznej proponowali - czasem w nie dość wyraźnej formie - dla formułowanych przez siebie reguł wnioskowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego