Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
trudno wykrywalne.

W pogoni za "wynikami statystycznie istotnymi" badacze starają się przebadać jak najwięcej osób, nie zdając sobie niekiedy sprawy z faktu, że tym samym faworyzują hipotezę roboczą (maksymalizacja błędu I rodzaju - piszę o tym w rozdz. 12.). Zwiększając tylko liczebność grup porównawczych możemy doprowadzić do tego, że potwierdzimy istotność statystyczną nawet najbardziej trywialnego związku między zmiennymi. Hays, autor uznanego i wznawianego (cztery wydania do roku 1981) w USA podręcznika statystyki, adresowanego do przedstawicieli nauk społecznych, a więc i psychologii, jeden z podrozdziałów zatytułował znamiennie: Can a sample size be too large? ("Czy próba badawcza może być za duża?"). Na tytułowe
trudno wykrywalne. <br><br>W pogoni za "wynikami statystycznie istotnymi" badacze starają się przebadać jak najwięcej osób, nie zdając sobie niekiedy sprawy z faktu, że tym samym faworyzują hipotezę roboczą (maksymalizacja błędu I rodzaju - piszę o tym w rozdz. 12.). Zwiększając tylko liczebność grup porównawczych możemy doprowadzić do tego, że potwierdzimy istotność statystyczną nawet najbardziej trywialnego związku między zmiennymi. Hays, autor uznanego i wznawianego (cztery wydania do roku 1981) w USA podręcznika statystyki, adresowanego do przedstawicieli nauk społecznych, a więc i psychologii, jeden z podrozdziałów zatytułował znamiennie: Can a sample size be too large? ("Czy próba badawcza może być za duża?"). Na tytułowe
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego