Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
że właściwy obieg informacji naukowej mogą zapewnić automatycznie systemy wyszukiwania informacji.
Pracownicy zaplecza naukowo-badawczego i przemysłu cenią kontakt z biblioteką główną wyższej uczelni technicznej ze względu na dostęp do źródeł informacji, przede wszystkim do takich dokumentów jak literatura firmowa, normy, zbiory opisów patentowych oraz czasopisma. Interesują ich również opracowania statystyczne dotyczące problemów przemysłu w skali światowej.
W tej grupie użytkowników znaczny procent podnosi swoje kwalifikacje na studiach wieczorowych. Dlatego też korzystają oni przede wszystkim z księgozbioru dydaktycznego (podręczników i skryptów). Użytkownicy ci dostrzegają braki w zasobach dokumentów źródłowych i bardziej niż pracownicy naukowi cenią wydawnictwa referujące literaturę źródłową oraz inne
że właściwy obieg informacji naukowej mogą zapewnić automatycznie systemy wyszukiwania informacji.<br>Pracownicy zaplecza naukowo-badawczego i przemysłu cenią kontakt z biblioteką główną wyższej uczelni technicznej ze względu na dostęp do źródeł informacji, przede wszystkim do takich dokumentów jak literatura firmowa, normy, zbiory opisów patentowych oraz czasopisma. Interesują ich również opracowania statystyczne dotyczące problemów przemysłu w skali światowej.<br>W tej grupie użytkowników znaczny procent podnosi swoje kwalifikacje na studiach wieczorowych. Dlatego też korzystają oni przede wszystkim z księgozbioru dydaktycznego (podręczników i skryptów). Użytkownicy ci dostrzegają braki w zasobach dokumentów źródłowych i bardziej niż pracownicy naukowi cenią wydawnictwa referujące literaturę źródłową oraz inne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego