Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
renty inwalidzkie a także rencistów pobierających renty rodzinne. W ostatnim V rozdziale Autorka dokonuje porównania sytuacji świadczeniobiorców od chwili przyznania świadczeń do chwili badania przeprowadzonego w 1978 roku.
Autorka przeanalizowała zmiany w wysokości świadczeń od 1961 roku do I kwartału 1978 roku. Źródłem informacji dla opracowania rozdziału I były dane statystyczne publikowane w rocznikach statystycznych GUS oraz sprawozdawczość ZUS. Następne rozdziały są oparte na badaniach reprezentacyjnych przeprowadzonych we wszystkich oddziałach ZUS
renty inwalidzkie a także rencistów pobierających renty rodzinne. W ostatnim V rozdziale Autorka dokonuje porównania sytuacji świadczeniobiorców od chwili przyznania świadczeń do chwili badania przeprowadzonego w 1978 roku. <br> Autorka przeanalizowała zmiany w wysokości świadczeń od 1961 roku do I kwartału 1978 roku. Źródłem informacji dla opracowania rozdziału I były dane statystyczne publikowane w rocznikach statystycznych GUS oraz sprawozdawczość ZUS. Następne rozdziały są oparte na badaniach reprezentacyjnych przeprowadzonych we wszystkich oddziałach ZUS
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego