Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
w polskim rolnictwie indywidualnym w latach 1960-1970 różnice przestrzenne w wysokości wskaźników określających wyżej wymienione cechy zostały wyrównane, czy też, wręcz przeciwnie, uległy pogłębieniu.
W niniejszym artykule zawarto niektóre wyniki szerszych badań nad produkcją rolniczą w Polsce prowadzonych przez autora w latach 1973-1976 pod naukowym kierunkiem Jubilata.
Podstawy statystyczne
Rozważania oparto na wyszacowanych przez autora wartościach czterech cech w rolnictwie indywidualnym 317 powiatów Polski w latach 1960, 1965 oraz 1970. Bazę statystyczną dla tych obliczeń stanowiły nie publikowane dane GUS, a zwłaszcza materiały dotyczące rolniczej produkcji globalnej i towarowej w przekroju powiatowym opracowane na zlecenie problemu węzłowego "Podstawy przestrzennego
w polskim rolnictwie indywidualnym w latach 1960-1970 różnice przestrzenne w wysokości wskaźników określających wyżej wymienione cechy zostały wyrównane, czy też, wręcz przeciwnie, uległy pogłębieniu. <br>W niniejszym artykule zawarto niektóre wyniki szerszych badań nad produkcją rolniczą w Polsce prowadzonych przez autora w latach 1973-1976 pod naukowym kierunkiem Jubilata. <br>&lt;tit1&gt;Podstawy statystyczne&lt;/tit1&gt;<br>Rozważania oparto na wyszacowanych przez autora wartościach czterech cech w rolnictwie indywidualnym 317 powiatów Polski w latach 1960, 1965 oraz 1970. Bazę statystyczną dla tych obliczeń stanowiły nie publikowane dane GUS, a zwłaszcza materiały dotyczące rolniczej produkcji globalnej i towarowej w przekroju powiatowym opracowane na zlecenie problemu węzłowego "Podstawy przestrzennego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego