Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
osiągnięto przez rozwój turystyki w danym terenie górskim, na pojezierzu, wybrzeżu morskim itd.,
- uruchomienie fabryki konfekcji w danej gminie przyniosło jej znakomite efekty ekonomiczne itp.,
- duże efekty ekonomiczne może osiągnąć dany region, umożliwiając prywatnej przedsiębiorczości uruchamianie gospodarki,
- uruchomienie fabryki przyniosło jej właścicielowi duże efekty ekonomiczne.
Właściwie to trzy czwarte rocznika statystycznego można interpretować jako wyraz efektów ekonomicznych różnie mierzonych. Łatwo zauważyć, że efekty ekonomiczne wyrażają się zarówno w wykorzystywaniu bogactw naturalnych, uruchamianiu przedsiębiorstw, zwiększaniu zatrudnienia, podnoszeniu stopy życiowej itd., jak i wysokością zarobków, oszczędnościami, zyskiem itp. 26


Rachunek ekonomiczny, prowadzony w skali makroekonomicznej (społeczno-politycznej), preferuje efekt użytecznościowy wyrażony rzeczowo. Postulat
osiągnięto przez rozwój turystyki w danym terenie górskim, na pojezierzu, wybrzeżu morskim itd.,<br>- uruchomienie fabryki konfekcji w danej gminie przyniosło jej znakomite efekty ekonomiczne itp.,<br>- duże efekty ekonomiczne może osiągnąć dany region, umożliwiając prywatnej przedsiębiorczości uruchamianie gospodarki,<br>- uruchomienie fabryki przyniosło jej właścicielowi duże efekty ekonomiczne.<br>Właściwie to trzy czwarte rocznika statystycznego można interpretować jako wyraz efektów ekonomicznych różnie mierzonych. Łatwo zauważyć, że efekty ekonomiczne wyrażają się zarówno w wykorzystywaniu bogactw naturalnych, uruchamianiu przedsiębiorstw, zwiększaniu zatrudnienia, podnoszeniu stopy życiowej itd., jak i wysokością zarobków, oszczędnościami, zyskiem itp. 26<br><br><br>Rachunek ekonomiczny, prowadzony w skali makroekonomicznej (społeczno-politycznej), preferuje efekt użytecznościowy wyrażony rzeczowo. Postulat
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego