Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
na dwa zagadnienia, mianowicie: (a) ustalenie stanu faktycznego oraz (b) wybór działania przy założeniu dostarczonym przez (a), jest nie tylko bardziej skomplikowane technicznie; daje na ogół gorsze wyniki niż związek bezpośredni: eksperyment - decyzja.
Wolno sądzić, że ta właśnie idea przyświecała Waldowi, gdy budował swą teorię podejmowania decyzji na podstawie eksperymentu statystycznego. Chodziło mu też z pewnością o uzyskanie możliwie dużej ogólności. Otóż wydaje się, że ufundowana przez Walda teoria każe zakwestionować tradycyjny pogląd na naukę, wedle którego działalność czysto poznawcza miałaby być czymś zasadniczo odmiennym od działalności stawiającej sobie cele praktyczne. Odmienność ta polegać by miała na tym, że w badaniach
na dwa zagadnienia, mianowicie: (a) ustalenie stanu faktycznego oraz (b) wybór działania przy założeniu dostarczonym przez (a), jest nie tylko bardziej skomplikowane technicznie; daje na ogół gorsze wyniki niż związek bezpośredni: eksperyment - decyzja.<br> Wolno sądzić, że ta właśnie idea przyświecała Waldowi, gdy budował swą teorię podejmowania decyzji na podstawie eksperymentu statystycznego. Chodziło mu też z pewnością o uzyskanie możliwie dużej ogólności. Otóż wydaje się, że ufundowana przez Walda teoria każe zakwestionować tradycyjny pogląd na naukę, wedle którego działalność czysto poznawcza miałaby być czymś zasadniczo odmiennym od działalności stawiającej sobie cele praktyczne. Odmienność ta polegać by miała na tym, że w badaniach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego