Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 03.02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Podlasie jako region będzie partnerem dla Unii przy podziale funduszy strukturalnych. Gdyby miało być inaczej, to będziemy protestować.
NOT. E.P.


Janusz Sepioł, marszałek województwa małopolskiego

Nie rozumiem emocji, jakie wywołuje połączenie dla celów statystycznych Śląska z Małopolską w systemie NUTS1. Przecież wszystkie polskie regiony są na potrzeby tego instrumentu statystycznego połączone w większe całości. Nie wydaje mi się, żeby miało to jakiekolwiek praktyczne konsekwencje dla nas czy dla Śląska.
NOT. J.SAD.Rządowy zespół, opracowujący propozycje zmian, działa od września ubiegłego roku. Kieruje nim wiceszefowa resortu gospodarki i pracy Irena Herbst. "Rzeczpospolita" dotarła do wyników prac zespołu, nad którymi wkrótce
Podlasie&lt;/&gt; jako region będzie partnerem dla &lt;name type="org"&gt;Unii&lt;/&gt; przy podziale funduszy strukturalnych. Gdyby miało być inaczej, to będziemy protestować.&lt;/&gt;<br>&lt;au&gt;NOT. E.P.&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div1&gt;<br>&lt;tit&gt;&lt;name type="person"&gt;Janusz Sepioł&lt;/&gt;, marszałek województwa małopolskiego&lt;/&gt;<br><br>&lt;q&gt;Nie rozumiem emocji, jakie wywołuje połączenie dla celów statystycznych &lt;name type="place"&gt;Śląska&lt;/&gt; z &lt;name type="place"&gt;Małopolską&lt;/&gt; w systemie NUTS1. Przecież wszystkie polskie regiony są na potrzeby tego instrumentu statystycznego połączone w większe całości. Nie wydaje mi się, żeby miało to jakiekolwiek praktyczne konsekwencje dla nas czy dla &lt;name type="place"&gt;Śląska&lt;/&gt;.&lt;/&gt;<br>&lt;au&gt;NOT. J.SAD.&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div1&gt;<br><br>Rządowy zespół, opracowujący propozycje zmian, działa od września ubiegłego roku. Kieruje nim wiceszefowa resortu gospodarki i pracy &lt;name type="person"&gt;Irena Herbst&lt;/&gt;. &lt;name type="tit"&gt;"Rzeczpospolita"&lt;/&gt; dotarła do wyników prac zespołu, nad którymi wkrótce
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego