Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
technologii lub profilu produkcji),
- zmiany cen nabywanych lub kosztów wytwarzanych we własnym zakresie urządzeń (np. koszt budowy obiektów, produkcji narzędzi),
- innej (najczęściej wyższej) użyteczności nowo produkowanych maszyn i urządzeń technicznych itd.
W ewidencji występują tylko: wartość pieniężna w cenie nabycia w momencie wprowadzenia do przedsiębiorstwa oraz - przez resort finansów dopuszczona - stopa amortyzacji. Między aktualną wartością rynkową a ewidencyjną występuje więc zawsze pewna różnica, tym większa, im wyższe i częstsze są wahania cen, szybszy postęp naukowo-techniczny, bardziej radykalne możliwości wykorzystania w działalności posiadanych środków. Uwagi powyższe dotyczą w większym stopniu maszyn i urządzeń technicznych, w mniejszym zaś budynków, budowli itd. Warto też
technologii lub profilu produkcji),<br>- zmiany cen nabywanych lub kosztów wytwarzanych we własnym zakresie urządzeń (np. koszt budowy obiektów, produkcji narzędzi),<br>- innej (najczęściej wyższej) użyteczności nowo produkowanych maszyn i urządzeń technicznych itd.<br>W ewidencji występują tylko: wartość pieniężna w cenie nabycia w momencie wprowadzenia do przedsiębiorstwa oraz - przez resort finansów dopuszczona - stopa amortyzacji. Między aktualną wartością rynkową a ewidencyjną występuje więc zawsze pewna różnica, tym większa, im wyższe i częstsze są wahania cen, szybszy postęp naukowo-techniczny, bardziej radykalne możliwości wykorzystania w działalności posiadanych środków. Uwagi powyższe dotyczą w większym stopniu maszyn i urządzeń technicznych, w mniejszym zaś budynków, budowli itd. Warto też
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego