Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy mieszkań
Rok: 2000
Skarbowy zaliczek na poczet należnego podatku dochodowego.
Warunki kredytu bankowego
* Kredyt udzielany jest w polskich złotych na okres do 22 miesięcy.
* Łączna kwota zapłaconych przez Współinwestora odsetek od kredytu nie przekracza za okres jego trwania 7% kwoty kredytu, co oznacza, że średnioroczny koszt kredytu nie przekracza 4% rocznie.
Tak niska stopa procentowa wynika z faktu, że na mocy umowy zawartej pomiędzy BWR REAL BANK S.A. i Dom Development - Dom Development gwarantuje pokrycie na rzecz współinwestorów kosztów odsetek przekraczających stopy podane powyżej dzięki wspólnemu z Bankiem zarządzaniu środkami finansowymi uruchomionymi dla realizacji przedsięwzięcia.
*Spłata kredytu rozłożona zostanie na 6 dogodnych rat spłacanych
Skarbowy zaliczek na poczet należnego podatku dochodowego.<br>&lt;hi&gt;Warunki kredytu bankowego&lt;/&gt;<br>* Kredyt udzielany jest w polskich złotych na okres do 22 miesięcy.<br>* Łączna kwota zapłaconych przez Współinwestora odsetek od kredytu nie przekracza za okres jego trwania 7% kwoty kredytu, co oznacza, że średnioroczny koszt kredytu nie przekracza 4% rocznie.<br>Tak niska stopa procentowa wynika z faktu, że na mocy umowy zawartej pomiędzy BWR REAL BANK S.A. i Dom Development - Dom Development gwarantuje pokrycie na rzecz współinwestorów kosztów odsetek przekraczających stopy podane powyżej dzięki wspólnemu z Bankiem zarządzaniu środkami finansowymi uruchomionymi dla realizacji przedsięwzięcia.<br>*Spłata kredytu rozłożona zostanie na 6 dogodnych rat spłacanych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego